Học SQLite cơ bản

Học SQLite cơ bản

Học SQLite cơ bản
Đăng bỏi: Admin
Số bài học: 14
Chuyên mục:
Lượt xem: 3567

 

SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine, không cần máy chủ, không cần cấu hình, khép kín và nhỏ gọn. Nó là một cơ sở dữ liệu, không cần cấu hình, có nghĩa là giống như các cơ sở dữ liệu khác mà bạn không cần phải cấu hình nó trong hệ thống của mình.

SQLite engine không phải là một quy trình độc lập (standalone process) như các cơ sở dữ liệu khác, bạn có thể liên kết nó một cách tĩnh hoặc động tùy theo yêu cầu của bạn với ứng dụng của bạn. SQLite truy cập trực tiếp các file lưu trữ (storage files) của nó.

Các khoá học khác

Số bài học: 2
Lượt xem: 401
Số bài học: 20
Lượt xem: 2993
Số bài học: 12
Lượt xem: 2261
Số bài học: 40
Lượt xem: 6164
Số bài học: 13
Lượt xem: 1956
Số bài học: 14
Lượt xem: 2824
Số bài học: 34
Lượt xem: 8579
Số bài học: 19
Lượt xem: 3189
Số bài học: 23
Lượt xem: 5676
Số bài học: 9
Lượt xem: 2272
Số bài học: 13
Lượt xem: 5181
Số bài học: 20
Lượt xem: 5560
Số bài học: 12
Lượt xem: 4042
Số bài học: 28
Lượt xem: 4630
Số bài học: 17
Lượt xem: 913
Số bài học: 28
Lượt xem: 4887
Số bài học: 21
Lượt xem: 4580
Số bài học: 43
Lượt xem: 9318
Số bài học: 20
Lượt xem: 3567