Học SQLite cơ bản

Học SQLite cơ bản

Học SQLite cơ bản
Đăng bỏi: Admin
Số bài học: 14
Chuyên mục:
Lượt xem: 2504

 

SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine, không cần máy chủ, không cần cấu hình, khép kín và nhỏ gọn. Nó là một cơ sở dữ liệu, không cần cấu hình, có nghĩa là giống như các cơ sở dữ liệu khác mà bạn không cần phải cấu hình nó trong hệ thống của mình.

SQLite engine không phải là một quy trình độc lập (standalone process) như các cơ sở dữ liệu khác, bạn có thể liên kết nó một cách tĩnh hoặc động tùy theo yêu cầu của bạn với ứng dụng của bạn. SQLite truy cập trực tiếp các file lưu trữ (storage files) của nó.

Các khoá học khác

Số bài học: 13
Lượt xem: 1449
Số bài học: 12
Lượt xem: 1469
Số bài học: 23
Lượt xem: 3373
Số bài học: 19
Lượt xem: 1987
Số bài học: 12
Lượt xem: 2972
Số bài học: 20
Lượt xem: 2131
Số bài học: 28
Lượt xem: 2917
Số bài học: 21
Lượt xem: 2948
Số bài học: 2
Lượt xem: 278
Số bài học: 34
Lượt xem: 5050
Số bài học: 9
Lượt xem: 1606
Số bài học: 28
Lượt xem: 3253
Số bài học: 20
Lượt xem: 3245
Số bài học: 13
Lượt xem: 3049
Số bài học: 40
Lượt xem: 4336
Số bài học: 20
Lượt xem: 2679
Số bài học: 43
Lượt xem: 6027
Số bài học: 14
Lượt xem: 1911