Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất

Học ReactJS Full Đầy Đủ Nhất
Đăng bỏi: Admin
Số bài học: 21
Chuyên mục:
Lượt xem: 6627

React là một thư viện front-end được phát triển bởi Facebook. Nó được sử dụng để xử lý lớp xem cho các ứng dụng web và di động. ReactJS cho phép chúng ta tạo các thành phần UI có thể tái sử dụng. Nó hiện là một trong những thư viện JavaScript phổ biến nhất và có một nền tảng vững chắc và cộng đồng lớn đằng sau nó.

Khoá học ReactJS Full Đầy Đủ này sẽ giúp các lập trình viên JavaScript nhìn tổng quát hơn về ReactJS. Mình sẽ cố gắng giới thiệu mọi khái niệm bằng cách đưa ra các ví dụ mã đơn giản có thể dễ hiểu. Sau khi hoàn thành tất cả các chương, bạn sẽ cảm thấy tự tin khi làm việc với ReactJS. Như một phần thưởng, mình sẽ giới thiệu các yếu tố bổ sung hoạt động tốt với ReactJS để giúp bạn tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất và theo các xu hướng JavaScript hiện đại

Lưu ý : Để tham gia khoá học ReactJS miễn phí, bạn cần có kiến thức vững chắc về JavaScript, HTML5 và CSS. Mặc dù ReactJS không sử dụng HTML, nhưng JSX tương tự như vậy nên kiến thức về HTML của bạn sẽ rất hữu ích. Mình sẽ giải thích điều này nhiều hơn trong một trong các chương tiếp theo. Mình cũng sẽ sử dụng cú pháp EcmaScript 2015 để mọi kiến thức trong lĩnh vực này có thể hữu ích.

Khoá học ReactJS từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp các bạn làm quen với ReactJS, vẫn dụng trong các dự án thực tế và tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.

Các khoá học khác

Số bài học: 12
Lượt xem: 3324
Số bài học: 20
Lượt xem: 3938
Số bài học: 2
Lượt xem: 593
Số bài học: 28
Lượt xem: 6373
Số bài học: 34
Lượt xem: 11138
Số bài học: 14
Lượt xem: 4004
Số bài học: 17
Lượt xem: 2398
Số bài học: 28
Lượt xem: 7030
Số bài học: 20
Lượt xem: 4868
Số bài học: 13
Lượt xem: 2538
Số bài học: 14
Lượt xem: 4799
Số bài học: 19
Lượt xem: 4246
Số bài học: 13
Lượt xem: 7922
Số bài học: 12
Lượt xem: 5346
Số bài học: 23
Lượt xem: 8119
Số bài học: 20
Lượt xem: 8693
Số bài học: 43
Lượt xem: 13271
Số bài học: 9
Lượt xem: 3141
Số bài học: 40
Lượt xem: 8229