Bảng giá email doanh nghiệp

Bảng giá email doanh nghiệp được cung cấp bởi NewNet.

Gói Dung lượng Địa chỉ Email Forwarder Mail list Park domain giá
PRO 6 110 GB 220 220 50 3

478.000đx12tháng

Đăng ký
PRO 7 210 GB 320 320 70 5

634.000đx12tháng

Đăng ký
PRO 8 260 GB 530 530 100 7

793.000đx12tháng

Đăng ký
SERVER 1 320 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

943.000đx12tháng

Đăng ký
SERVER 2 500 GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

2.835.000đx12tháng

Đăng ký
SERVER 3 1 TB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

4.724.000đx12tháng

Đăng ký
SERVER 4 2 TB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

6.615.000đx12tháng

Đăng ký
SERVER 5 5 TB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited

11.340.000đx12tháng

Đăng ký
SUPER 1 500 GB [NVMe Cloud Storage] 50 50 50 Unlimited

2.494.000đx12tháng

Đăng ký
SUPER 2 1 TB [NVMe Cloud Storage] 100 100 100 Unlimited

4.987.000đx12tháng

Đăng ký
SUPER 3 2 TB [NVMe Cloud Storage] 200 200 200 Unlimited

9.975.000đx12tháng

Đăng ký
SUPER 4 4 TB [NVMe Cloud Storage] 500 500 500 Unlimited

24.937.000đx12tháng

Đăng ký